Malajen Förskola

malajen-illu

På A7-området i Visby har Wisab fått i uppdrag av Region Gotland att bygga en ny förskola i kvarteret Malajen. Förskolan kommer vara i två plan och ha 5 avdelningar. Förskolan kommer stå klar vintern/våren 2017/2018.