Adjutanten 1, Visby

Wisab kommer fortsätta bygga på A7-området i Visby åt AB Gotlandshem. 60 lägenheter fördelat på två hus, ett fyravånings hus och ett sexvåningshus. Husen kommer att vara stjärnformade som tidigare Adjutanten 3. Inflyttning till årskiftet 2017/2018.

Situationsplan Adjutanten 1, Visby.

Situationsplan Adjutanten 1, Visby.