Wisab Miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015!

2017-10-02 Under juli månad genomfördes en revision på vårt kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 : 2015.
Samtidigt fick vi godkänd revision i miljöcertifiering enligt ISO 14001 : 2015.
Miljöledningssystemet är ett viktigt verktyg för oss på Wisab Bygg för att ha ett aktivt miljöarbete.
Miljöarbetet utgår från en omfattande miljöutredning där vi identifierat våra miljöaspekter.
Syftet är att kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning och även bidra till ökad effektivisering.

aaa-14001 aaa-9001