Villa Själsö

På Själsö strax norr om Visby håller Wisab på med stommontage av ett enbostadshus med tillhörande flygel. Vi levererar och monterar ytterväggar och takstolar.