Första spadtag Sergeanten 5, Visby

2017-11-01
Ett första spadtag för 72 nya hyreslägenheter ägde rum i eftermiddag på A7-området. Området Sergeanten 5 som Wisab ska bygga åt beställaren AB Gotlandshem. AB Gotlandshems styrelseordförande Mats Ågren hälsade alla välkomna. Ett traditionellt spadtag togs av Wisabs VD Stefan Melander, AB Gotlandshems VD Elisabeth Kalkhäll samt regionstyrelsens 1:e vice ordförande Filip Reinhag.